Lékaři a sestra

MUDr. Jaroslava Januszová 

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně (2005)
II. interní klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny (2005-2007)
Oddělení rodinných a závodních lékařů FN u sv. Anny (2008, 2014-2017)
Atestace z všeobecného praktického lékařství (2016)
Diplom celoživotního vzdělávání lékařů (2018)
Licence pro výkon soukromé lék. praxe a lektorka v oboru VPL (2017)
Praktický lékař pro dospělé na poliklinice Viniční Brno – od r. 2017

Členství v odborných společnostech:
– Česká lékařská komora
– Sdružení praktických lékařů
– Společnost všeobecného lékařství ČLS – JEP

Bc. Ivana Chylíková 

SZŠ Jaselská – pomaturitní kvalifikační studium – obor „Ženská sestra“
Pomaturitní specializační studium – obor „Porodní asistentka“
Lékařská fakulta MU v Brně – bakalářský studijní program „Specializace ve zdravotnictví“, obor „Ošetřovatelství“.
FN Brno – sestra na operačním sále, ambulanci a porodním sále (9 let)
Sestra v gyn-por. ambulanci  (1997 – 2023)
Ordinace praktického lékaře – od r. 2023