Pojišťovny

Máme smlouvy s těmito zdravotními pojišťovnami:

 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
 201  Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
 205  Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
 207  Oborová zdravotní pojišťovna
 211  ZP Ministerstva vnitra ČR
213 Revírní bratrská pokladna

 

Nepojištěné pacienty nebo klienty jiných pojišťoven ošetřujeme za přímou úhradu dle provedených výkonů a vyšetření.