Ceník

poskytovaných služeb nehrazených ze zdravotního pojištění platný od 20.1.2023

Platba pouze v hotovosti. Platební karty nepřijímáme !

Úkon Sazba
Výpis ze zdravotnické dokumentace 400 Kč
Vyšetření na řidičský průkaz 600 Kč
Vyšetření pro zbrojní průkaz 700 Kč
Vyšetření pro vystavení potravinářského průkazu 500 Kč
Jiný administrativní úkon 250 Kč
Posudek do zaměstnání, kategorie 1 bez rizika 600 Kč
Vyšetření a potvrzení schopnosti studia na vysoké škole 250 Kč
Vyšetření pro sportovní organizace 350 Kč
Vyplnění pojistného formuláře 450 Kč
Aplikace očkovací látky nehrazené zdravotní pojišťovnou 250 Kč
Potvrzení ve vlastním zájmu 400 Kč
Vypsání žádosti do domova pro seniory 300 Kč
Samoplátce testu na okultní krvácení 300 Kč
Vyšetření CRP v ordinaci na žádost pacienta 200 Kč
Kopie lékařských nálezů 10 Kč/stránka A4

Pacienti bez platného českého pojištění platí individuálně dle rozsahu vyšetření.